درباره ما

فروشگاه پوشاک مهدی در ابتدا در سال 1372 در محله پزوه در منطقه خوراسگان

در مغازه 20 متری اجاره ای حاج یدالله امینی آغاز به فعالیت نموده و جوانی به نام محسن طغیانی که خیاطی را در دوران سربازی آموخته بود شروع بدوخت شلوار راحتی با قیمت 1000 ریال نموده در همان ابتدا پیشرفت خوبی داشته و به علت قیمت پایین اجناس مشتری متعدد در محله داشته.

سپس شروع به تهییه اجناس از بازار اصفهان نموده و پس از پیشرفت توانست به مغازه ای در خیابان 22 بهمن معروف به پایین جاده (قلیونی) که متعلق به حاج رمضان امینی بود.

harchyz com 3 59dbfb1410b13 1

ارتقا پیدا کرد و پس 3 سال در سال 1380یک عدد مغازه دو طبقه ساخت و مدت 10 سال در انجا شروع به فعالیت کرده در آن سالها شروع به تولید چندین مدل جنس با قیمت 18000 ریال و مجداد در اصفهان معروف شده سپس با قیمت 280000 ریالی در حوضه مردانه موفق بوده و پس مدتی توانست تمامی اجناس را با تولید خود

طغیانی
محسن طغیانی

با کمترین قیمت عرضه کند و امروز بیش از 400 نفر به صورت مستقیم در قسمت تولید و عرضه در حوضه پوشاک مشغول به فعالیت می باشد

مهدی
پوشاک مهدی